Naše webové stránky používajú súbory cookie, aby zlepšili zážitok, ktorý vám poskytujeme. Pokračovaním v používaní našej webstránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Súhlasím
Produkty Menu

Top línia EÚ

VOP

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Meno poskytovateľa: Online Trading Solutions s.r.o.
E -mailová adresa poskytovateľa : info@brightwhite.sk
Telefónne číslo poskytovateľa: +36
Adresa poskytovateľa: 94341 Nová Vieska 145.
Kompetentní, v. Názov registračného súdu: Pozsony Törvényszék Cégbírósága
Registračné číslo firmy: 51738767
Daňové číslo: SK2120769101
Názov povoľujúceho orgánu : Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)
Kontaktné údaje licenčného orgánu: www.ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cpnp
Číslo licencie: 3711842

Podmienky nákupu

Brightwhite

 Všeobecné podmienky  

Tento dokument nie je uložený, je uzavretý iba v elektronickej forme, nekvalifikuje sa ako písomná zmluva, je napísaný v maďarskom jazyku a neodkazuje na kódex správania. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa prevádzky internetového obchodu, procesu objednávania a dodania sme vám k dispozícii na uvedených kontaktných údajoch.

Rozsah týchto VOP pokrýva právne vzťahy na webových stránkach poskytovateľa služieb (http://www.brightwhite.hu) a jeho subdoménach. Tieto VOP sú nepretržite k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke:http: //www.brightwhite.hu/aszf-25

 1. Údaje poskytovateľa:
 2. Základné ustanovenia:

2.1. Záležitosti, ktoré nie sú upravené v týchto predpisoch, ako aj výklad týchto nariadení, sa riadia maďarským právom, najmä zákonom V z roku 2013 o občianskom zákonníku („občiansky zákonník“) a zákonom z roku 2001 o niektorých otázkach služieb a informácií elektronického obchodu Služby spoločnosti.CIVIII roka. (Elker. Zákon) a zákon č. 45/2014 Z. z. O podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi. (II. 26.) Vládne nariadenie. Na zmluvné strany sa budú vzťahovať kogentné ustanovenia príslušných právnych predpisov bez osobitného ustanovenia.

2.2. Tieto nariadenia sú účinné od 8. októbra 2020 a zostanú účinné až do odvolania. Poskytovateľ služby je oprávnený jednostranne meniť a dopĺňať pravidlá. Poskytovateľ služby zverejní dodatky na webových stránkach 11 (jedenásť) dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Používaním webových stránok používatelia súhlasia s tým, že sa na nich automaticky vzťahujú všetky predpisy súvisiace s používaním webových stránok.

2.3. Ak užívateľ vstúpi na webovú stránku prevádzkovanú Poskytovateľom alebo si akýmkoľvek spôsobom prečíta jej obsah - aj keď nie je registrovaným užívateľom internetového obchodu, berie na vedomie, že ustanovenia Predpisov sú pre neho záväzné . Pokiaľ Užívateľ nesúhlasí s podmienkami, nemá právo prezerať obsah internetového obchodu.

2.4. Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva súvisiace s webovou stránkou webshopu, akýmikoľvek jeho podrobnosťami a obsahom, ktorý sa na nich nachádza, ako aj so distribúciou webových stránok. Je zakázané sťahovať, elektronicky ukladať, spracovávať a predávať obsah alebo akúkoľvek časť obsahu, ktorý sa objavuje vo webovom obchode, bez písomného súhlasu poskytovateľa.

 1. 3. Registrácia/nakupovanie

3.1. Používateľ nákupom / registráciou na webovej stránke vyhlasuje, že si prečítal a akceptuje podmienky týchto VOP a informácie o správe údajov zverejnené na webovej stránke a súhlasí so správou údajov.

3.2. Užívateľ je povinný pri nákupe / registrácii poskytnúť svoje skutočné údaje. V prípade nepravdivých alebo osobne identifikovateľných informácií poskytnutých počas nákupu / registrácie bude výsledná elektronická zmluva neplatná. Poskytovateľ vylučuje svoju zodpovednosť, ak Užívateľ používa jeho služby v mene inej osoby s údajmi inej osoby.

3.3. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne oneskorenia dodania alebo iné problémy alebo chyby, ktoré je možné vysledovať na základe nesprávnych a / alebo nepresných údajov poskytnutých používateľom.

3.4. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú tým, že používateľ zabudne svoje heslo alebo sa dostane k dispozícii neoprávneným osobám z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nemožno pripísať poskytovateľovi.

4. Rozsah produktov a služieb

4.1. Zobrazené produkty je možné objednať iba online. Ceny uvedené pri výrobkoch sú v HUF, zahŕňajú zákonom predpísanú DPH, nezahŕňajú však poplatok za doručenie domov. Neexistuje žiadny ďalší poplatok za balné.

4.2. Vo webovom obchode poskytovateľ podrobne uvedie názov a popis produktu a zobrazí fotografiu produktu. Obrázky zobrazené na produktovom liste sa môžu líšiť od skutočných a môžu slúžiť ako ilustrácie. Nezodpovedáme za rozdiel medzi obrázkom zobrazeným vo webovom obchode a skutočným vzhľadom produktu.

4.3. V prípade zavedenia akcie bude Poskytovateľ Užívateľov v plnom rozsahu informovať o špeciálnej ponuke a jej presnom trvaní.

4.4. Ak je napriek všetkej starostlivosti poskytovateľa napovrchu Internetového obchodu zverejnená nesprávna cena, najmä pokiaľ ide o zjavne nesprávne, napr. za cenu „0“ EUR alebo „1“ EUR, ktorá sa výrazne líši od známej, všeobecne akceptovanej alebo odhadovanej ceny produktu, pravdepodobne v dôsledku chyby systému, poskytovateľ služieb nie je povinný dodať produkt za nesprávnu cenu, ale môže ponúknuť dodanie za správnu cenu, pri vedomí ktorej môže zákazník od svojho zámeru nákupu odstúpiť.

4.5. V prípade nesprávnej ceny existuje pozoruhodný nepomer medzi skutočnou a uvedenou cenou výrobku, ktorý všeobecný spotrebiteľ potrebuje okamžite vnímať. Podľa zákona z roku 2013 o občianskom zákonníku (občiansky zákonník) je zmluva uzatvorená vzájomným a jednomyseľným prejavom vôle strán. Ak sa strany nedokážu dohodnúť na podmienkach zmluvy, tj. Neexistuje žiadne vyjadrenie vyjadrujúce vôľu strán vzájomne a jednomyseľne, potom nemôžeme hovoriť o platne uzatvorenej zmluve, z ktorej by vyplývali práva a povinnosti. Na základe toho sa objednávka potvrdená za nesprávnu / chybnú cenu považuje za neplatnú zmluvu.

4.6. Na prehliadanie internetového obchodu alebo prezeranie produktov nie je potrebná žiadna predbežná registrácia.

4.7. Produkty v internetovom obchode môžete prehliadať niekoľkými spôsobmi:

 • ak poznáte názov produktu, môžete ho priamo vyhľadať zadaním do poľa HĽADAŤ,
 • v internetovom obchode je možné produkty prezerať vo viacerých kategóriách.
 • Triediť naskenované produkty podľa názvu (ABC) alebo cenovej objednávky.

 

5. Postup objednávky

5.1. Po registrácii sa používateľ prihlási do internetového obchodu a / alebo môže začať nákup bez registrácie.

5.2. Užívateľ nastavuje počet produktov, ktoré chce kúpiť.

5.3. Používateľ vloží vybrané produkty do košíka. Užívatelia si môžu kedykoľvek prezrieť obsah košíka kliknutím na ikonu „košík“.

5.4. Ak si nechcete kúpiť ďalší výrobok, skontrolujte počet produktov, ktoré chcete kúpiť. Obsah košíka môžete vymazať kliknutím na ikonu „zmazať - X“. Uloženiemnožstva môžete si ukončiť kliknutím na ikonu „obnoviť / obnoviť košík“.

5.5. Užívateľ si vyberie doručovaciu adresu a potom spôsob doručenia / platby, ktorý je nasledujúcich typov:

5.5.1. Spôsob platby

Platba na dobierku: Pokiaľ je objednaný produkt doručený kuriérskou službou, je možné, aby Užívateľ uhradil konečnú sumu objednávky kuriérovi v hotovosti pri obdržaní objednaného produktu (objednaných produktov).

Online platba kreditnou kartou: Používateľ môže tiež vyrovnať hodnotu objednávky prostredníctvom online platobného systému SIX Payments.

5.5.2.Prepravné informácie:

- doručenie

      Na základe celkového súčtu:
            Od x EUR do xx EUR xx EUR
      Cena dobierky: xx EUR

- individuálne doručenie

      Doručenie do Rakúska (iba platba kreditnou kartou): xx EUR
     Doručenie do Nemecka (iba platba kreditnou kartou): xx EUR
     Doručenie do Anglicka (iba platba kreditnou kartou): xx EUR
     Doručenie do Talianska (iba platba kreditnou kartou): xx EUR
     Doručenie na Slovensko: xx EUR
     Doručenie do Rumunska (iba platba kreditnou kartou): xx EUR

Spôsob doručenia a platby si môžete vybrať počas objednávky na stránke súhrnu objednávky, je tu uvedený aj poplatok za doručenie objednaného produktu.

5.6. Ak dôjde k chybe alebo závade na výrobkoch alebo cenách vo internetovom obchode, vyhradzujeme si právo na opravu. V takom prípade budeme zákazníka informovať o nových údajoch ihneď po rozpoznaní alebo úprave chyby. Zákazník potom môže objednávku potvrdiť ešte raz alebo existuje možnosť, aby ktorákoľvek zo strán odstúpila od zmluvy.

5.7. Konečná suma na úhradu, zahŕňa všetky náklady na základe zhrnutia objednávky a potvrdzujúceho listu. Faktúra je súčasťou balenia. Užívateľ je povinný skontrolovať balík pred kuriérom pri doručení a v prípade akéhokoľvek poškodenia produktov alebo obalu je povinný požiadať o protokol, v prípade poškodenia nie je povinný balík prevziať. Následné reklamácie bez zápisnice nebudú poskytovateľom akceptované! Balíky sú doručované v pracovné dni medzi 8. a 17. hodinou..

5.8. Po zadaní údajov môže užívateľ odoslať svoju objednávku kliknutím na tlačidlo „objednať“, predtým však môže zadané údaje opäť skontrolovať, zaslať komentár k svojej objednávke alebo nás e-mailom informovať o svojich ďalších želaniach týkajúcich sa objednávka.

5.9. Oprava chýb pri zadávaní údajov: Pred dokončením procesu objednávania sa používateľ môže vždy vrátiť do predchádzajúcej fázy, kde môže zadané údaje opraviť.

5.10. Po odoslaní objednávky dostane užívateľ potvrdzujúci e-mail. Pokiaľ toto potvrdenie nedostane Užívateľ v očakávanej lehote, v závislosti od charakteru služby, najneskôr však do 48 hodín od odoslania objednávky Užívateľa, je Užívateľ zbavený povinnosti urobiť ponuku resp. zmluvný záväzok. Objednávka a jej potvrdenie sa považuje za doručené poskytovateľovi služby alebo používateľovi, keď mu bude k dispozícii. Poskytovateľ služby vylučuje svoju zodpovednosť za potvrdenie, ak potvrdenie nepríde včas, pretože používateľ pri registrácii zadal nesprávnu e-mailovú adresu alebo nemôže dostať správu z dôvodu nasýtenia úložného .

6. Spracovanie objednávok

6.1. Objednávky sa vybavujú počas pracovných hodín. Objednávku je možné zadať aj mimo termínov uvedených ako spracovanie objednávky, ak sa uskutoční po pracovnej dobe, bude spracovaná nasledujúci deň. Vo všetkých prípadoch zákaznícky servis elektronicky potvrdí, kedy môžete svoju objednávku splniť.

6.2. Všeobecný termín plnenia je nasledujúci:

2-3 pracovné dni od prijatia objednávky + zvolený spôsob doručenia (GLS: 1 pracovný deň)

6.3. Na základe kúpnej zmluvy je Poskytovateľ povinný previesť vlastníctvo veci, Užívateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu a vec prevziať.priestoru patriaceho jeho účtu.

6.4. Ak je predávajúcim podnikateľ a kupujúci je spotrebiteľom a predávajúci sa zaväzuje dodať vec kupujúcemu, prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho v okamihu, keď sa veci zmocní kupujúci alebo ním určená tretia osoba. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho pri dodaní prepravcovi, ak bol prepravcom kupujúci poverený, za predpokladu, že prepravca nebol predávajúcim odporúčaný.

6.5. Ak je predávajúci podnikom a kupujúci je spotrebiteľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, je predávajúci (podľa týchto VOP: Poskytovateľ služieb) povinný vec bezodkladne, ale najneskôr však dať k dispozícii kupujúcemu (Užívateľovi) než do tridsiatich dní.

6.6. V prípade omeškania zo strany Poskytovateľa služby je Užívateľ oprávnený stanoviť dodatočnú lehotu. Ak predávajúci v dodatočnej lehote neplní svoje povinnosti, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

6.7. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez stanovenia dodatočnej lehoty, ak

a) poskytovateľ služieb odmietol plniť zmluvu; posadnutosť

b) zmluva mala byť splnená v dohodnutom čase a nie inak, ako sa zmluvné strany dohodli alebo kvôli identifikovateľnému účelu služby.

6.8. V prípade, že Poskytovateľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, pretože produkt uvedený v zmluve nemá k dispozícii, je povinný o tom bezodkladne informovať Užívateľa a bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich, vrátiť čiastku zaplatenú Užívateľom.

6.9. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne zmeny technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia dodávateľa alebo z dôvodov, ktoré nemožno ovplyvniť. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré už boli čiastočne alebo úplne potvrdené. Čiastočné plnenie je možné len po konzultácii s Používateľom!

 1. Právo na odstúpenie

7.1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a nariadenie 45/2014 o podrobných pravidlách spotrebiteľských a obchodných zmlúv. (II.26.) Vlády môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodov a vrátiť objednaný produkt IBA v prípade neotvoreného produktu do 14 dní od prijatia objednaného produktu. Ak tieto informácie nie sú k dispozícii, má Spotrebiteľ právo uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 1 roku.

7.2. Lehota na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Spotrebiteľ alebo tretia strana iná ako dopravcom určený Spotrebiteľ prevezme výrobok.

7.3. Spotrebiteľ taktiež uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy medzi dátumom uzavretia zmluvy a dátumom prevzatia produktu.

7.4. Náklady na vrátenie výrobku musí znášať spotrebiteľ, náklady na podnik nenesie.

7.5. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy nevzniknú Spotrebiteľovi žiadne iné náklady, ako sú náklady na vrátenie produktu, avšak Poskytovateľ môže požadovať náhradu materiálnej škody vzniknutej v dôsledku nesprávneho používania.

7.6.         45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikom. (II.26.) Nariadenia vlády spotrebiteľ nemôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v prípade výrobku uzavretom balení(výrobky na bielenie zubov!), ktorý z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny nemožno vrátiť po otvorení.

7.7.  Poskytovateľ vráti spotrebiteľovi zaplatenú čiastku bezodkladne, najneskôr však do 14 dní po vrátení produktu / alebo prijatí vyhlásenia o odstúpení od zmluvy v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.

7.8. V prípade vrátenia peňazí použijeme rovnaký spôsob platby, aký bol použitý pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby; v dôsledku použitia tejto metódy vrátenia peňazí nevznikajú spotrebiteľovi žiadne dodatočné náklady.

7.9. Spotrebiteľ je povinný vrátiť poskytovateľovi tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení na adrese poskytovateľa.

7.10.  V prípade písomného odstúpenia od spotrebiteľa stačí odoslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy do 14 dní.

7.11.  Spotrebiteľ dodržiava lehotu, ak vráti alebo dodá výrobok (výrobky) pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

7.12.  Spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie výrobku, pokiaľ sa podnik nezaviazal prevzať tieto náklady.

7.13. Poskytovateľ nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady vyplývajúce z výberu iného spôsobu dopravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob dopravy, ktorý Poskytovateľ ponúka.

7.14. Spotrebiteľ zodpovedá za znehodnotenie tovaru iba vtedy, ak je to spôsobené iným zaobchádzaním, ako je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

7.15. Vrátenie peňazí môže byť zadržané poskytovateľom, až kým nebude vrátený tovar alebo kým spotrebiteľ nepreukáže dokladom, že tovar bol vrátený: vezme sa do úvahy skorší dátum z týchto dvoch dátumov.

7.16. Ak chce spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môže to uviesť písomne na jednom z kontaktných údajov poskytovateľa služieb (buď pomocou priloženého tlačiva) alebo telefonicky. V prípade písomného oznámenia poštou sa prihliada na dátum odosielania a v prípade telefonického oznámenia uskutočnenia telefonátu. V prípade signalizácie poštou Poskytovateľ služby akceptuje signalizáciu ako doporučenú poštu alebo balík. Objednaný produkt môžete vrátiť poskytovateľovi poštou alebo kuriérskou službou.

7.17. Spotrebiteľ musí venovať osobitnú pozornosť určenému použitiu výrobku, pretože je zodpovedný za náhradu škôd spôsobených nesprávnym používaním! Do štrnástich dní po vrátení produktu vráti poskytovateľ kúpnu cenu produktu spolu s nákladom na doručenie na číslo bankového účtu, ktoré bolo uvedené spotrebiteľom.

7.18. Vládne nariadenie 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikom. (II.26.) je dostupné tu..

7.19. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83 / EÚ je k dispozícii  tu.

7.20. Poskytovateľa služieb môžete tiež kontaktovať s ďalšími sťažnosťami spotrebiteľa na kontaktných údajoch uvedených v týchto predpisoch.

7.21. Právo na odstúpenie od zmluvy patrí iba Užívateľom, ktorí sa podľa Občianskeho zákonníka kvalifikujú ako spotrebitelia.

7.22. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na podnik, tj na osobu, ktorá je súčasťou svojho povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania..

7.23.     Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy:

7.23.1.  Pokiaľ chce Spotrebiteľ využiť právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy obsahujúce svoj úmysel odstúpiť od zmluvy na jeden z kontaktných údajov Poskytovateľa.

7.23.2.  Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote, ak zašle svoje vyhlásenie o odstúpení od zmluvy do uplynutia 14. dňa od prevzatia výrobku. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy stačí odoslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy do 14 dní. Pri oznámení poštou sa bude brať do úvahy dátum odoslania a v prípade oznámenia e -mailom alebo faxom čas odoslania e -mailu alebo faxu.

7.23.3.  V prípade odstúpenia od zmluvy je Spotrebiteľ povinný vrátiť objednaný produkt na adresu Poskytovateľa bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od zverejnenia svojho vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak produkt odošlete pred 14-dňovou lehotou (nemusíte teda prísť do 14 dní). Náklady súvisiace s vrátením tovaru z dôvodu uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy hradí zákazník.

7.23.4.  Poskytovateľ služby však nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady vyplývajúce z voľby iného spôsobu dopravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob dopravy, ktorý Poskytovateľ ponúka. Spotrebiteľ taktiež uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy v období medzi dátumom uzavretia zmluvy a dátumom prevzatia produktu.

7.23.5.  Pri predaji viacerých produktov prebieha dodanie každého výrobku v inom čase, kupujúci si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prijatia posledného dodaného produktu alebo výrobku pozostávajúceho z niekoľkých dávok alebo kusov.

 1. Záruka

Chybné splnenie

Zaviazaná osoba nesplná povinnosti, ak služba v čase plnenia nespĺňa požiadavky na kvalitu stanovené v zmluve alebo v právnych predpisoch. Povinná osoba nebude konať nesprávne, ak si navrhovateľ bol vedomý chyby v čase uzavretia zmluvy alebo si mal byť vedomý chyby v čase uzavretia zmluvy.

Ustanovenie zmluvy medzi spotrebiteľom a firmou, ktoré sa odchyľuje od ustanovení tejto kapitoly, týkajúce sa záruky na ujmu spotrebiteľa, je neplatné.

8.1. V akom prípade môže užívateľ uplatniť svoje právo na záruku?

FV prípade chybného výkonu spoločnosťou prevádzkujúcou užívateľský internetový obchod si môže uplatniť nárok na záruku voči spoločnosti v súlade s pravidlami občianskeho zákonníka.

8.2. Aké práva má užívateľ na základe svojho nároku na záruku?

Užívateľ môže podľa svojho uváženia uplatniť nasledujúce nároky na záruku dodávky: môže požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je možné splniť reklamáciu zvoleným spôsobom používateľom alebo by to znamenalo neprimerané dodatočné náklady pre podnik na splnenie jeho ďalšieho nároku. Ak oprava alebo výmena nebola požadovaná alebo nemohla byť požadovaná, môže užívateľ požadovať pomerné zníženie plnenia alebo vady na náklady podniku. Môžete previesť zo zvolenej záruky na inú, náklady na prevod však hradí používateľ, pokiaľ to spoločnosť neodôvodnila alebo neuviedla.

8.3. Aká je lehota, dokedy musí užívateľ uplatniť svoj nárok na záruku?

Užívateľ je povinný oznámiť vadu bezprostredne po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia vady. Upozorňujeme však, že svoje záručné práva už nemôžete uplatňovať po uplynutí dvojročnej premlčacej doby od plnenia zmluvy.

8.4. Na koho si môžete uplatniť svoj nárok na záruku?

Užívateľ si môže voči spoločnosti uplatniť svoj nárok na záruku .

8.5. Aké sú ďalšie podmienky na uplatnenie vašich záručných práv?

Ak používateľ preukáže, že produkt alebo službu poskytla spoločnosť prevádzkujúca internetový obchod, do šiestich mesiacov od predstavenia neexistujú žiadne iné podmienky okrem oznámenia chyby o uplatnení záruky. Po uplynutí šiestich mesiacov od plnenia je však Užívateľ povinný preukázať, že Užívateľom uznaná vada existovala už v čase plnenia.

Záruka

8.6. V akom prípade môže užívateľ uplatniť právo na záruku?

V prípade chyby hnuteľnej veci (výrobku) môže Užívateľ podľa vlastného výberu uplatniť nárok na záruku na spotrebný materiál alebo záruku na výrobok.

8.7. Aké práva má užívateľ na základe svojho nároku na záruku na produkt?

V rámci záruky na výrobok môže užívateľ požadovať iba opravu alebo výmenu chybného výrobku.

8.8. V akom prípade je výrobok považovaný za chybný?

Výrobok je chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti stanovené výrobcom.

8.9. Aký je konečný termín pre používateľa, aby si uplatnil nárok na záruku?

Nárok na záruku na výrobok môže používateľ uplatniť do dvoch rokov od uvedenia výrobku na trh výrobcom. Po uplynutí tejto lehoty stratí tento nárok.

8.10. Proti komu a za akých ďalších podmienok si môžete uplatniť nárok na záruku?

Nárok na záruku na môžete iba voči výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľného predmetu. V prípade uplatnenia záruky na produkt musí užívateľ preukázať vadu výrobku.

8.11.  V ktorých prípadoch je výrobca (distribútor) oslobodený od záruky?

Výrobca (distribútor) je oslobodený od záruky iba ak dokáže, že:

– produkt nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci jeho podnikateľských aktivít,

– vada nebola rozpoznateľná vo svetle súčasných vedeckých a technických poznatkov v čase uvedenia na trh,

– vada výrobku vyplýva z uplatnenia legislatívy alebo kogentného úradného predpisu.

Stačí, ak výrobca (distribútor) preukáže iba jeden dôvod .

Upozorňujeme, že kvôli tej istej chybe nie je možné súčasne uplatňovať záruku na výrobok a záruku na súčiastku. Ak je však váš nárok na záruku produktu úspešne uplatnený, môžete uplatniť svoj nárok na záruku voči výrobcovi na vymenený výrobok alebo opravenú súčiastku.

8.12. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za škody vyplývajúce z prirodzeného opotrebovania, ako aj za škody spôsobené nesprávnym alebo nedbalým zaobchádzaním, nadmerným používaním alebo inými účinkami, ako sú uvedené, alebo iným nevhodným používaním produktov po prechode rizika poškodenie.

 1. Postup pri uplatňovaní záruky

9.1.  V zmluve medzi spotrebiteľom a podnikom sa dohoda strán nemôže odchýliť od ustanovení nariadenia na úkor spotrebiteľa.

9.2.  Je na zodpovednosti spotrebiteľa, aby preukázal uzavretie zmluvy (faktúrou alebo dokonca len potvrdenkou).

9.3. Náklady súvisiace so splnením záručnej povinnosti hradí Poskytovateľ služby (§ 6: 166 Občianskeho zákonníka).

9.4. Poskytovateľ služby je povinný uchovávať záznamy o záručných alebo reklamačných nárokoch spotrebiteľa, ktoré mu boli oznámené.

9.5. Kópiu protokolu spotrebiteľ je povinný bezokladne a dokázateľne poskytnúť zákazníkovi .

9.6. Ak poskytovateľ služieb nemôže v čase svojho oznámenia deklarovať splnenie záruky alebo záručného nároku spotrebiteľa, musí do piatich pracovných dní preukázateľným spôsobom informovať spotrebiteľa o svojom postavení vrátane dôvodu odmietnutia a možnosti obrátenia na zmierovací orgán.

9.7. Poskytovateľ je povinný uchovávať protokol tri roky od dátumu jej zhromaždenia a predložiť ju na žiadosť orgánu auditu.

9.8. Poskytovateľ sa bude snažiť vykonať opravu alebo výmenu maximálne do pätnástich dní.

 1. Ostatné ustanovenia

10.1. Poskytovateľ je oprávnený použiť prispievateľa na plnenie svojich povinností. Je plne zodpovedný za svoje protiprávne správanie, ako keby sa protiprávneho konania dopustil sám.

10.2. Ak sa ktorákoľvek časť týchto Podmienok stane neplatnou, nezákonnou alebo nevykonateľnou, nebude to mať vplyv na platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť zvyšných častí.

10.3. Ak Poskytovateľ služby neuplatní svoje právo podľa Predpisov, nevykonanie práva sa nebude považovať za zrieknutie sa daného práva. Vzdanie sa akéhokoľvek práva je platné iba vtedy, ak je to výslovne uvedené písomne. Skutočnosť, že poskytovateľ striktne nedodržiava žiadne zo základných podmienok alebo ustanovení predpisov, neznamená, že sa vzdáva prísneho dodržiavania danej podmienky alebo ustanovenia neskôr.

10.4.  Poskytovateľ služby a Užívateľ sa pokúšajú vyriešiť svoje spory zmierlivo.

 1. Postup pri vybavovaní sťažnosti

 

11.1.  Cieľom nášho obchodu je splniť všetky objednávky v správnej kvalite, s úplnou spokojnosťou zákazníka. Pokiaľ má Užívateľ stále sťažnosť ohľadom zmluvy alebo jej plnenia, môže svoju sťažnosť podať na vyššie uvedený telefón, e-mailovú adresu alebo listom.

 

11.2.  Poskytovateľ bezodkladne prešetrí ústnu sťažnosť a podľa potreby ju napraví. Pokiaľ zákazník nesúhlasí s vybavením reklamácie alebo nie je možné reklamáciu ihneď prešetriť, poskytovateľ služby bezodkladne spracuje zápisnicu o sťažnosti a jej postavení a poskytne kópiu zákazníkovi.

 

11.3. Na stažnosť odpovie písomne do 30 dní. Odôvodní zamietnutie sťažnosti. Poskytovateľ uchováva záznam o sťažnosti a kópiu odpovede uschová na päť rokov a na požiadanie ju predloží kontrolným orgánom.

11.4.  Zmierovací orgán je zodpovedný za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Úlohou zmierovacieho orgánu je pokúsiť sa dosiahnuť dohodu strán s cieľom urovnať spotrebiteľský spor, v opačnom prípade rozhodne v danej záležitosti s cieľom zabezpečiť jednoduché, rýchle, efektívne a nákladovo efektívne presadzovanie práv spotrebiteľa. Na žiadosť spotrebiteľa alebo poskytovateľa služieb zmierovací orgán poskytne informácie o právach a povinnostiach spotrebiteľa.

 

11.05. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu súvisiaceho so zmluvou o online predaji alebo službe online má právomoc iba zmierovací orgán pôsobiaci pod záštitou mestnej obchodnej a priemyselnej komory.

11.06.   . V prípade sťažnosti spotrebiteľa môžete využiť platformu EÚ na riešenie sporov online. Používanie platformy vyžaduje jednoduchú registráciu v systéme Európskej komisie kliknutím sem. Po registrácii môže spotrebiteľ podať svoju sťažnosť prostredníctvom online webovej stránky na adrese:  http://ec.europa.eu/odr

11.07.  Poskytovateľ je povinný spolupracovať pri zmierovacom konaní. V tejto súvislosti zašle svoju odpoveď zmierovaciemu orgánu a zabezpečí účasť osoby oprávnenej dosiahnuť dohodu na pojednávaní. V prípade, že sídlo alebo prevádzka spoločnosti nie sú zapísané v lokalite komory, ktorá prevádzkuje územne príslušný zmierovací orgán, povinnosť spoločnosti spolupracovať sa rozširuje o ponuku možnosti uzatvorenia písomnej dohody podľa potrieb spotrebiteľa.

 1. Autorské práva

 

12.1.  Akonáhle sa Brightwhite.hu ako webová stránka kvalifikuje ako dielo chránené autorskými právami, je zakázané sťahovať (duplikovať), opakovane prenášať na verejnosť, inak používať, elektronicky ukladať, spracovávať a predávať obsah alebo akúkoľvek jeho časť, ktorá sa nachádza na serveri Brightwhite Web .hu bez písomného súhlasu poskytovateľa služieb.

 

12.2. Akýkoľvek materiál môže byť prevzatý z webovej stránky Brightwhite.hu a jej databázy len s písomným súhlasom, iba s odkazom na danú webovú stránku.

 

12.3.  Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva na všetky prvky svojej služby, jej domény, sekundárne názvy doménu, ktoré s nimi boli vytvorené, a na internetový reklamný priestor.

 

12.4. Adaptovanie alebo dešifrovanie obsahu určitých častí webovej stránky Brightwhite.hu je zakázané; neférové používanie ID užívateľov a hesiel; použiť akúkoľvek aplikáciu, ktorú je možné použiť na úpravu alebo indexovanie webovej stránky Brightwhite.hu alebo akejkoľvek jej časti zakázané.

 

12.5.  Názov Brightwhite.hu využíva ochranu autorských práv, jeho použitie, okrem odkazu, je možné len s písomným súhlasom poskytovateľa.

 

12.6. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade použitia bez licencie má Poskytovateľ nárok na pokutu. Výška pokuty je xx EUR brutto za obrázok a xx EUR brutto za slovo. Používateľ berie na vedomie, že táto doložka o penalizácii nie je prehnaná a si to uvedomuje o podľa toho používa web. V prípade porušenia autorských práv používa poskytovateľ služby osvedčenie o notárskej overenosti, ktorého čiastka sa taktiež postúpi používateľovi, ktorý porušuje autorské práva.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

Informácie o správe údajov o webovej stránke sú dostupné na nasledujúcej stránke: http://www.brightwhite.hu/adatvedelmi-nyilatkozat_3

 1.  Podľa nariadenia vlády 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikom spotrebiteľ nemôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zatvoreného výrobku (výrobky na bielenie zubov!), ktorý z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny nemožno vrátiť po otvorení..